Zákony vztahující se k e-Governmentu

Na tomto místě jsou jednoduše vyjmenovány jednotlivé zákony, na základě kterých je vytvořen národní bod pro identifikaci a autentizaci. V rámci jednotlivých zákonů jsou pak dotčené sekce odkázány přímo do příslušné části dokumentace.