Informace o verzích

Verze 2.3. - Nasazeno 25. 11. 2018

Aktuální verze

 • Možnost zrušení uživatelského účtu a tím i identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS přes portál národního bodu.
 • Rozšíření notifikační služby TR_NOTIFIKACE_IDP určené pro informování kvalifikovaných správců o změnách. Nově bude každý záznam obsahovat informaci, zda daná událost znamená zneplatnění identifikátoru (pseudonymu) pro danou osobu.
 • Vystavení služby pro získání informace o aktuální dostupnosti národního bodu, včetně dostupnosti ověření prostřednictvím eObčanky a identifikačním prostředkem Jméno, heslo a SMS.

Verze 2.2.2 - Nasazeno 20. 10. 2018

 • Rozšíření plnohodnotné aktivace uživatelského účtu (prostředek Jméno, heslo a SMS) pro využívání online služeb na základě ověření jiným identifikačním prostředkem s požadovanou úrovní důvěry (např. eObčanka) nebo ověřením přes informační systém datových schránek (ISDS) pro vlastníka datové schránky fyzické osoby.
 • Možnost změny hesla a změny bezpečnostní otázky a odpovědi u uživatelského účtu i pro občana přihlášeného na portál národního bodu identifikačním prostředkem s nejvyšší úrovní záruky (např. eObčanka).
 • Rozšíření akceptovaných formátů zápisu mobilního telefonního čísla.
 • Občanovi přihlášenému na portál národního bodu bude dostupná funkcionalita pro zobrazení jeho aktivních identifikačních prostředků připojených k národnímu bodu.
 • U vybraných chybových hlášek budou pod číslem chyby, které je zároveň odkazem na infoweb, umístěny detailnější popisy daných chyb.
 • Pro uložení a správu telefonního čísla a e-mailové adresy, kterou občan zadává při založení identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS, nebudou využívány „Vaše údaje“. Uložení těchto údajů z registrace a jejich následná správa bude na samostatném místě na portálu národního bodu.
 • Uživateli přihlášenému prostředkem Jméno, heslo a SMS bude umožněno zkopírovat telefonní číslo a e-mailovou adresu patřící k tomuto prostředku i do části „Vaše údaje“. Tato funkcionalita bude možná pouze pro ověřené údaje, vždy budou kopírovány oba údaje.
 • Na stránkách s doménou eidentita.cz bude uživateli zobrazována lišta informující o využívání tzv. souborů cookies s odkazem na detailnější informace.
 • Pro kvalifikované správce bude rozšířena služba ztotožnění o možnost provést ztotožnění fyzické osoby prostřednictvím ID její datové schránky.

Verze 2.2.1 - Nasazeno 1. 9. 2018

 • Překlad stránky s výběrem poskytovatele ověření a stránky se schválením výdeje údajů poskytovateli služeb do anglického jazyka; možnost přepnutí jazyka
 • Úprava struktury údaje „Adresa pobytu“ (CurrentAddress) dle specifikace eIDAS
 • Úprava názvu údaje „Adresa trvalého pobytu“ na „Adresa pobytu (předávaná v podobě RÚIAN kódů)“
 • Doplnění informativního textu na stránku s výběrem poskytovatele ověření.
 • Verze aplikace v zápatí stránek portálu národního bodu bude odkazem na seznam změn v rámci dané verze aplikace

Verze 2.1.0 - Nasazeno 1. 7. 2018

Iniciální verze NIA a národního bodu