Zneaktivnění a zánik identifikačního prostředku

Identifikační prostředek Jméno, heslo a SMS je možné dočasně deaktivovat. Tuto dočasnou deaktivaci můžete provést prostřednictvím telefonického hovoru na podporu (HelpDesk). Deaktivovaným prostředkem se můžete následně přihlásit pouze na portál národního bodu. Opětovnou aktivaci identifikačního prostředku provedete stejným postupem, jaký je popsán v části „Aktivace identifikačního prostředku“.

U identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS není určena žádná doba, po jejímž překročení by vypršela jeho platnost. Platnost identifikačního prostředku tak zaniká až na základě úmrtí jeho držitele, kdy zároveň dochází ke zrušení celého uživatelského účtu a s ním spojené elektronické identity v národním bodu.