Zneaktivnění a zánik NIA ID

NIA ID je možné dočasně deaktivovat. Tuto dočasnou deaktivaci můžete provést prostřednictvím telefonického hovoru na lince podpory (HelpDesk). Deaktivovaným NIA ID se můžete následně přihlásit pouze na portál národního bodu. Opětovnou aktivaci NIA ID provedete stejným postupem, jaký je popsán v části „Aktivace NIA ID“.

U NIA ID není určena žádná doba, po jejímž překročení by vypršela jeho platnost. Platnost NIA ID tak zaniká až na základě úmrtí jeho držitele, kdy zároveň dochází ke zrušení celého uživatelského účtu a s ním spojené elektronické identity v národním bodu.