Vznik plnohodnotného identifikačního prostředku

Vznik plnohodnotného identifikačního prostředku můžeme v případě Jména, hesla a SMS rozdělit na dvě části:

Pro založení identifikačního prostředku je potřeba vyplnit základní údaje do příslušného registračního formuláře na portálu národního bodu. Jeho vyplnění je jednoduché a za dvě minutky můžete mít formulář vyplněn. Detailní popis jednotlivých kroků je pro Vás popsán v části vyplnění registračního formuláře.

POZOR, DŮLEŽITÉ: Takto připravený identifikační prostředek slouží pouze k přihlášení k portálu národního bodu. Pokud byste chtěli prostředek používat i k přihlášení mimo portál národního bodu, je nejdříve nutné provést jeho aktivaci.

Aktivaci identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS je nutné aktuálně možné provést na portálu národního bodu pomocí jiného prostředku stejné nebo vyšší úrovně záruky (např. nový občanský průkaz s čipem) nebo přihlášením se ke své datové schránce fyzické osoby. Dalším způsobem, jak lze aktivovat Jméno, heslo a SMS je podáním Žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě na pobočce Czech POINT. Podání této žádosti je bezplatné.

Více informací včetně detailního postupu aktivace je uvedeno v Aktivace identifikačního prostředku.