Kam se mohu přihlásit?

Prostřednictvím identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS se můžete po úspěšném zadání všech přihlašovacích údajů přihlásit na portál národního bodu.

Na základě tohoto přihlášení Vám budou zpřístupněny funkcionality v rámci sekce „Občan“ obsahující správu Vašeho profilu v národním bodu. Správa zahrnuje evidenci vybraných údajů o Vaší osobě, trvalé souhlasy s poskytováním Vašich údajů a zobrazení Vašich aktivních připojených identifikačních prostředků.

Zároveň Vám budou zpřístupněny funkcionality pro správu Vašeho uživatelského účtu – identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS. Zde můžete provést aktivaci svého uživatelského účtu, pokud jste tak ještě neučinili. Dále si v této sekci můžete změnit heslo či bezpečnostní otázku a odpověď pro obnovu hesla. Spravovat si zde také můžete své telefonní číslo a e-mailovou adresu, jež máte registrované k identifikačnímu prostředku Jméno, heslo a SMS.

Ověření prostřednictvím Jména, hesla a SMS může využít pro Vaše přihlášení i jiný poskytovatel služeb (např. online služby veřejné správy mimo portál národního bodu). Musí se jednat o kvalifikovaného poskytovatele dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, tzn., že musí být pro národní bod důvěryhodný. Pak jen stačí, aby požadoval takovou úroveň záruky ověření (LoA), kterou prostředek Jméno, heslo a SMS splňuje. Úroveň záruky vyjadřuje míru spolehlivosti identifikačních prostředků při určování totožnosti dané osoby. Míra spolehlivosti, kterou úroveň záruky představuje, je definována na základě použitých postupů, řídících činností a prováděných technických kontrol. Kvalifikovaný poskytovatel služeb může taktéž využívat pouze konkrétní způsob přihlášení, například právě Jméno, heslo a SMS.

Pro Vaši lepší orientaci, kam je aktuálně možné se prostřednictvím identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS přihlásit, jsme Vám připravili přehledný seznam poskytovatelů služeb.