Aktivace identifikačního prostředku prostřednictvím portálu národního bodu

Formulář změny bezpečnostní otázky a odpovědi

Pokud jste se rozhodli aktivovat svůj uživatelský účet (identifikační prostředek Jméno, heslo a SMS) prostřednictvím portálu národního bodu na eidentita.cz přihlaste se Vašimi přihlašovacími údaji k Vašemu identifikačnímu prostředku Jméno, heslo a SMS a v nabídce pro správu uživatelského účtu správu uživatelského účtu zvolte dlaždici „Aktivace uživatelského účtu“.

Po úspěšném ověření (přihlášení) vybraným způsobem bude Váš přístup prostřednictvím identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS plně aktivován.

Ověření prostřednictvím národního bodu

Aktivovat svůj uživatelský účet můžete prostřednictvím ověření jiným identifikačním prostředkem, který je evidován v národním bodu a má požadovanou úroveň záruky. V případě, že se rozhodnete aktivovat svůj účet tímto způsobem, zvolte dlaždici „Ověření prostřednictvím národního bodu“.

Výběr způsobu ověření uživatelského profilu Jméno, heslo a SMS

Následně se zobrazí nabídka s výběrem identifikačních prostředků, kterými aktuálně můžete aktivaci uživatelského účtu provést. Pokud tato nabídka obsahuje pouze jeden identifikační prostředek, budete rovnou přesměrováni na přihlašovací stránky příslušného kvalifikovaného správce. Pokud je aktivace prováděna prostřednictvím občanského průkazu s aktivovaným čipem, postupujte dle pokynů uvedených v části Elektronická identifikace pomocí občanského průkazu.

Pro úspěšnou aktivaci Vašeho uživatelského účtu tímto způsobem je nutné Vaše schválení k poskytnutí všech potřebných údajů. Jedná se o čísla elektronicky čitelných dokladů. Tyto údaje můžete poskytnout po přihlášení zvoleným identifikačním prostředkem, kdy se Vám zobrazí obrazovka s udělením souhlasu pro výdej údajů. Na této obrazovce se ujistěte, zda je zaškrtnutý výdej údaje s názvem „Číslo dokladu“ a „Typ dokladu“.

Udělení souhlasu s poskytnutím údajů pro ověření totožnosti žadatele

Ověření prostřednictvím datové schránky fyzické osoby

Svůj uživatelský účet můžete aktivovat také prostřednictvím přihlášení k Vaší datové schránce fyzické osoby. Pokud se rozhodnete, že si svůj účet aktivujete tímto způsobem, zvolte dlaždici „Ověření prostřednictvím datové schránky fyzické osoby“. Zvolením této možnosti budete přesměrováni na informační systém datových schránek.

Výběr způsobu ověření uživatelského profilu Jméno, heslo a SMS

Pro aktivaci uživatelského účtu prostřednictvím datové schránky, resp. přihlášením k informačnímu systému datových schránek je nutné splnit následující kritéria pro registrovanou datovou schránku a jejího uživatele:

  • Jedná se o datovou schránku fyzické osoby (typ datové schránky je č. "40").
  • Datová schránka je přístupná, tj. lze do ní dodávat zprávy (stav datové schránky je č. "1").
  • Přihlašujete se jako oprávněná osoba dané datové schránky (typ uživatele je "S").