Správa Souhlasů s poskytováním Vašich údajů

Portál národního bodu Vám nabízí správu souhlasů s poskytováním Vašich údajů. Tato sekce obsahuje seznam všech kvalifikovaných poskytovatelů, kterým jste udělili trvalý souhlas s výdejem Vašich údajů. Zobrazený seznam obsahuje jednotlivě název poskytovatele služeb, kterému byl souhlas udělený (tzn. kterému kvalifikovanému poskytovateli) a k němu navázaný datum udělení.

POZOR, DŮLEŽITÉ: V případě, že kvalifikovaný poskytovatel, kterému jste udělili trvalý souhlas, zažádá o jinou sadu údajů, nevztahuje se na ni již dříve udělený souhlas. Trvalý souhlas je vždy vztažen k poslední sadě údajů vydaných pro daného kvalifikovaného poskytovatele.

Sekce trvalé slouhlasy s poskytováním Vašich údajů jednotlivým poskytovatelům na Portálu národního bodu

Kliknutím na vybraný udělený souhlas v zobrazeném seznamu se Vám zobrazí jeho detail, kde je dále možné upravovat stav udělení trvalého souhlasu (tzn. kliknutím – odškrtnutím, tento souhlas zrušíte a naopak). Svou změnu potvrdíte vždy tlačítkem „Uložit“.

Umožňujeme Vám také zrušit všechny trvale udělené souhlasy všem uvedeným kvalifikovaným poskytovatelům, a to prostřednictvím tlačítka „Odvolat všechny trvale udělené souhlasy“.

Detail poskytnutého trvalého souhlasu na Portálu národního bodu