Připojení mobilního klíče na základě identity z ISDS

Pokud nemáte žádný identifikační prostředek připojený k Národnímu bodu, ale máte svoje přihlašovací údaje k Informačnímu systému datových schránek, cesta pro založení Mobilního klíče eGovernmentu je Vám otevřená. Po úspěšném přihlášení k ISDS a výběru "založení profilu v Národním bodu", budete přesměrováni na portál Národního bodu, kde si můžete zvolit, jaký identifikační prostředek chcete založit. Na výběr máte Mobilní klíč eGovernmentu a NIA ID (dříve neslo název Jméno, heslo a SMS). Pokud již máte založené NIA ID, bude tato možnost zakázaná, protože každý občan může mít pouze jedno NIA ID. Výběrem daného identifikačního prostředku se dostanete na stránku pro jeho založení/připojení. Pokud se chcete dozvědět více informací o daném prostředku, klikněte na obrazovce na odkaz "Více". Po výběru identifikačního prostředku následně pokračujte dle příslušných podkapitol této příručky.

Mobilní klíč eGovernmentu

Dlaždice nabízí vytvoření identifikačního prostředku Mobilní klíč eGovernmentu a jeho připojení k Vašemu profilu v Národním bodu.

NIA ID

Dlaždice nabízí vytvoření identifikačního prostředku NIA ID (dříve „Jméno, heslo a SMS“) a jeho připojení k Vašemu profilu v národním bodu.

Mobilní klíč eGovernmentu

Tlačítko "Založit" Vás přesměruje na stránku pro založení identifikačního prostředku, který jste si zvolili. Odkaz "Více" Vás přesune na informační web, kde se dočtete detailnější informace pro založení vybraného identifikačního prostředku.