Přihlášení Mobilním klíčem eGovernmentu

Pokud jste jednou ze tří uvedených variant provedli úspěšné připojení Mobilního klíče eGovernmentu k Národnímu bodu, můžete se s ním nyní přihlašovat. Tato podkapitola popisuje přihlašovací stránku identifikačního prostředku Mobilní klíč eGovernmentu. Ve třech krocích je zde znázorněn postup pro přihlášení Vaším mobilním klíčem (v případě zobrazení na mobilním zařízení jsou kroky pouze dva). Nejdůležitější částí přihlašovacího procesu je přihlašovací QR kód, který je zapotřebí naskenovat prostřednictvím mobilní aplikace. To platí v případě, kdy se chcete přihlásit jiným zařízením, než na kterém je přihlašovací stránka zobrazena. Standardně se jedná o případ, kdy se na svém počítači chcete přihlásit k nabízené službě a k přihlášení využíváte aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu nainstalovanou na Vašem mobilním zařízení. V případě, že se chystáte přihlásit mobilním klíčem, který je nainstalován na stejném zařízení, jako je zobrazena tato stránka, využijte k tomu tlačítko "Spustit mobilní klíč na tomto zařízení".
Ve třech krocích je níže popsán základní proces přihlášení prostřednictvím Mobilního klíče eGovernmentu. Pro detailnější informace o přihlášení nebo o připojení nového mobilního klíče přejděte na informační portál prostřednictvím odkazu "Založit Mobilní klíč eGovernmentu".

Stránka přihlášení mobilním klíčem eGovernmentu

Zobrazený QR kód slouží ke spojení mobilní aplikace s požadavkem na přihlášení ke kvalifikovanému poskytovateli služeb. Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu a naskenujte zobrazený QR kód. Tím provedete požadované přihlášení.

Přihlašovací QR kód

Přihlašovací relace má z bezpečnostních důvodů určitou dobu platnosti, v rámci které se musíte stihnout přihlásit. V opačném případě budete muset celý proces přihlášení opakovat.

Čas platnosti přihlašovacího QR kódu

Tlačítko „Spustit mobilní klíč na tomto zařízení“ slouží jako alternativa k zobrazenému párovacímu QR kódu, pokud zobrazujete stránku na mobilním zařízení. Prostřednictvím tlačítka se můžete přihlásit mobilním klíčem na zařízení, kde je obrazovka právě zobrazena.