Seznam poskytovatelů služeb

logo kvalifikovaného poskytovatele eRecept pacientská aplikace
eRecept pacientská aplikace

Kvalifikovaný poskytovatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv (IČO 23817)

Popis: Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání predepsaných eReceptu, které byly danému pacientovi predepsány. V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu vcetne výdeju provedených na eRecept.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele ePortál ČSSZ
ePortál ČSSZ

Kvalifikovaný poskytovatel: Česká správa sociálního zabezpečení (IČO 6963)

Popis:


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál veřejné správy
Portál veřejné správy

Kvalifikovaný poskytovatel: Ministerstvo vnitra (IČO 7064)

Popis: Portál verejné správy se skládá ze dvou základních cástí – informacní a transakcní. Toto je prístup do transakcní cásti, jinak též zvané Portál obcana, která predstavuje osobní prostor uživatele ve vztahu ke službám orgánu verejné moci. Nabízí možnost realizace elektronických podání, poskytování osobních údaju a dalších výstupu z informacních systému verejné správy, rozcestník k dalším transakcním službám, osobní archiv dokumentu a další služby.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy
Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy

Kvalifikovaný poskytovatel: Generální finanční ředitelství (IČO 72080043)

Popis: Pro komunikaci s financní správou a k získávání informací z danového rízení slouží danový portál. Obcané jej mohou využívat k elektronickému podání daní z príjmu, dane z pridané hodnoty, dane silnicní a dalších služeb nebo vedení elektronické evidence tržeb (EET). Na webu jsou k dispozici potrebné tiskopisy k daním, které mužete podat napríklad s využitím aplikace EPO.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál veřejné správy - Stage
Portál veřejné správy - Stage

Kvalifikovaný poskytovatel: Ministerstvo vnitra (IČO 7064)

Popis: Predprodukcní prostredí Portálu verejné správy s omezeným, neverejným prístupem pro vybrané vzorky uživatelu pro testování nových funkcionalit a služeb transakcní cásti (Portálu obcana). Portál verejné správy se skládá ze dvou základních cástí – informacní a transakcní. Transakcní cást umožnuje prístup k transakcním službám a osobním údajum prostrednictvím bezpecného a spolehlivého transakcního jádra.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele IDM Moravskoslezský kraj
IDM Moravskoslezský kraj

Kvalifikovaný poskytovatel: Moravskoslezský kraj (IČO 70890692)

Popis: Identity management Moravskoslezského kraje


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál pacienta Moravskoslezského kraje
Portál pacienta Moravskoslezského kraje

Kvalifikovaný poskytovatel: Moravskoslezský kraj (IČO 70890692)

Popis: Portál pacienta poskytuje služby eHealth ve spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb pripojenými k portálu. Bez nutnosti predchozí registrace do portálu je možné objednání do vybraných ambulancí. Registrovaní uživatelé si mohou objednat prepravu do zdravotnického zarízení hrazené pojištovnou ci samotným klientem. Jedinecnou funkcí portálu je vzdálený prístup obcanu k vlastním zdravotním záznamum. Prístup ke zdravotnické dokumentaci mají pouze registrovaní a overení pacienti.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Město Telč
Město Telč

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Telč (IČO 286745)

Popis: Mesto je základním územním samosprávným spolecenstvím obcanu; tvorí územní celek, který je vymezen hranicí území obce.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Informační systém datových schránek
Informační systém datových schránek

Kvalifikovaný poskytovatel: Ministerstvo vnitra (IČO 7064)

Popis: Datové schránky (DS) zásadne mení zpusob dorucování (prijímání a podávání) úredních dokumentu. Pomocí DS je možné zasílat dokumenty v el. podobe orgánum verejné moci a také je takto od nich prijímat. Komunikace – pres DS – nahrazuje zpusob dorucování v listinné podobe, protože zákon o DS zrovnoprávnuje papírovou a el. verzi zasílaného dokumentu. Úradum a urcitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou DS zrízeny automaticky ze zákona, všem ostatním na základe jejich žádosti.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kvalifikovaný poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (IČO 47609109)

Popis: Portál živnostenského rejstríku


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Vitakarta
Vitakarta

Kvalifikovaný poskytovatel: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (IČO 47114321)

Popis: Vitakarta - Prihlášení


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Kvalifikovaný poskytovatel: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (IČO 23833)

Popis: Registry rezortu zdravotnictví nabízí prístup pro zdravotnické pracovníky, poskytovatele zdravotních služeb a oznamovatele do Zdravotnických registru, Registru ochrany verejného zdraví a dalších registru.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Město Pelhřimov
Město Pelhřimov

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Pelhřimov (IČO 248801)

Popis: Portál obcana mesta Pelhrimov


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele PO Říčany
PO Říčany

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Říčany (IČO 240702)

Popis: Portál obcana Datron


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele CHOTĚBOŘ  - PORTÁL OBČANA MĚSTA CHOTĚBOŘ
CHOTĚBOŘ - PORTÁL OBČANA MĚSTA CHOTĚBOŘ

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Chotěboř (IČO 267538)

Popis: Cílem služby Portál obcana je umožnit obcanum komunikovat s mestským úradem on-line pres internet a minimalizovat tak pocet nutných návštev obcanu na mestském úrade pri vyrizování jednotlivých agend.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele eBadatelna Archivu bezpečnostních složek
eBadatelna Archivu bezpečnostních složek

Kvalifikovaný poskytovatel: Archiv bezpečnostních složek (IČO 75112817)

Popis: Registrace badatelských úctu v aplikaci eBadatelna.cz pomocí elektronického obcanského prukazu


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele LYSÁ NAD LABEM  - PORTÁL OBČANA MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM - PORTÁL OBČANA MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Lysá nad Labem (IČO 239402)

Popis: Cílem služby Portál obcana je umožnit obcanum komunikovat s mestským úradem on-line pres internet a minimalizovat tak pocet nutných návštev obcanu na mestském úrade pri vyrizování jednotlivých agend.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele HRADEC KRÁLOVÉ - PORTÁL OBČANA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ - PORTÁL OBČANA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

Kvalifikovaný poskytovatel: Statutární město Hradec Králové (IČO 268810)

Popis: Vykonává samostatnou i prenesenou pusobnost státní správy dle zákona o obcích


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele SAZKA a.s.
SAZKA a.s.

Kvalifikovaný poskytovatel: SAZKA a.s. (IČO 26493993)

Popis: SAZKA a.s. je ceská akciová spolecnost provozující zejména císelné hry a sázky, její název byl zkratkou pro sázkovou kancelár. Sazka mimo jiné provozuje císelné loterie, kurzové sázky, v produktové nabídce jsou též stírací losy.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele UtilityReport
UtilityReport

Kvalifikovaný poskytovatel: Kraj Vysočina (IČO 70890749)

Popis: Žádost o vyjádrení k existenci technické infrastruktury.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Městská část Praha 3
Městská část Praha 3

Kvalifikovaný poskytovatel: Městská část Praha 3 (IČO 63517)

Popis: Portál obcana mestské cásti Praha 3


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál krajprozdravi
Portál krajprozdravi

Kvalifikovaný poskytovatel: Pardubický kraj (IČO 70892822)

Popis: Portál pacientu Pardubického kraje


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál občana
Portál občana

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Bílina (IČO 266230)

Popis: Portál obcana mesta Bílina


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Klientský portál MPSV
Klientský portál MPSV

Kvalifikovaný poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (IČO 551023)

Popis: Klientský portál MPSV


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele ePodatelna Moravskoslezského kraje
ePodatelna Moravskoslezského kraje

Kvalifikovaný poskytovatel: Moravskoslezský kraj (IČO 70890692)

Popis: Služba umožnuje verejnosti realizovat elektronická podání pomocí on-line formuláru ve vybraných agendách Moravskoslezského kraje (napr. dotace, výpis ze zdravotnické dokumentace, souhlas s chovem zvere v zajetí apod.). Seznam a podrobný popis agend je uveden na webových stránkách kraje.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Olomoucký kraj
Olomoucký kraj

Kvalifikovaný poskytovatel: Olomoucký kraj (IČO 60609460)

Popis: WEB Olomouckého kraje


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Město Příbram
Město Příbram

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Příbram (IČO 243132)

Popis: Mesto Príbram


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doručovací adresa: Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doručovací adresa: Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA

Kvalifikovaný poskytovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČO 65993390)

Popis: Reditelství silnic a dálnic CR (RSD) je státní príspevková organizace zrízená Ministerstvem dopravy CR. Základním predmetem cinnosti organizace RSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvorícím dálnice a silnice I. trídy, zabezpecení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. trídy a zabezpecení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. trídy.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Znojmo - Portál občana města Znojma
Znojmo - Portál občana města Znojma

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Znojmo (IČO 293881)

Popis: Cílem služby Portál obcana je umožnit obcanum komunikovat s mestským úradem on-line pres internet a minimalizovat tak pocet nutných návštev obcanu na mestském úrade pri vyrizování jednotlivých agend.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele PO Bílovice nad Svitavou
PO Bílovice nad Svitavou

Kvalifikovaný poskytovatel: Obec Bílovice nad Svitavou (IČO 281581)

Popis: Ostré prostredí Portálu obcana obce Bílovice nad Svitavou


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál občana
Portál občana

Kvalifikovaný poskytovatel: Statutární město Chomutov (IČO 261891)

Popis: Portál obcana statutárního mesta Chomutov


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Ekonom
Ekonom

Kvalifikovaný poskytovatel: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 (IČO 64988287)

Popis: Ekonom


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Statutární město Prostějov
Statutární město Prostějov

Kvalifikovaný poskytovatel: Statutární město Prostějov (IČO 288659)

Popis: Statutární mesto Prostejov


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele HOLEŠOV - PORTÁL OBČANA MĚSTA HOLEŠOV
HOLEŠOV - PORTÁL OBČANA MĚSTA HOLEŠOV

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Holešov (IČO 287172)

Popis: Cílem služby Portál obcana je umožnit obcanum komunikovat s mestským úradem on-line pres internet a minimalizovat tak pocet nutných návštev obcanu na mestském úrade pri vyrizování jednotlivých agend.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Úrazová nemocnice v Brně
Úrazová nemocnice v Brně

Kvalifikovaný poskytovatel: Úrazová nemocnice v Brně (IČO 209813)

Popis: Portál pacienta pro objednávání na vyšetrení a nahlížení do zdravotní dokumentace pro pacienty i pro poskytovatele zdravotních služeb


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD PRO PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNU ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE
NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD PRO PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNU ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Kvalifikovaný poskytovatel: Kraj Vysočina (IČO 70890749)

Popis: Národní kontaktní bod pro preshranicní výmenu zdravotní dokumentace (NCPeH – National contact Point for eHealth). Služba pro lékare umožnující získání pacientského souhrnu ošetrovaného pacienta – obcana jiného clenského státu EU prostrednictvím Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví v CR a Národního kontaktního místa v príslušném státe EU.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál občana
Portál občana

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Semily (IČO 276111)

Popis: Portál obcana mesta Semily


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele PO Kraslice
PO Kraslice

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Kraslice (IČO 259438)

Popis: Portál obcana Mesta Kraslice


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Český báňský úřad
Český báňský úřad

Kvalifikovaný poskytovatel: Český báňský úřad (IČO 25844)

Popis: Portál Státní bánské správy


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele cPortál Celní správy
cPortál Celní správy

Kvalifikovaný poskytovatel: Generální ředitelství cel (IČO 71214011)

Popis: cPortál Celní správy


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele město Veselí nad Moravou
město Veselí nad Moravou

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Veselí nad Moravou (IČO 285455)

Popis: mesto Veseli nad Moravou


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Informační systém technických prohlídek
Informační systém technických prohlídek

Kvalifikovaný poskytovatel: Ministerstvo dopravy (IČO 66003008)

Popis: IS TP - aplikace pro pro tvorbu a správu prohlídek STK a SME. Jako další služby vede údaje o Historických vozidlech, Plynových prestavbách, udajích typových vozidel (ZTP) a na ne navázaných vozidel (DTP).


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele MNICHOVO HRADIŠTĚ - PORTÁL OBČANA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
MNICHOVO HRADIŠTĚ - PORTÁL OBČANA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Mnichovo Hradiště (IČO 238309)

Popis: Cílem služby Portál obcana je umožnit obcanum komunikovat s mestským úradem on-line pres internet a minimalizovat tak pocet nutných návštev obcanu na mestském úrade pri vyrizování jednotlivých agend.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Informační systém technických prohlídek - ŠKOLÍCÍ
Informační systém technických prohlídek - ŠKOLÍCÍ

Kvalifikovaný poskytovatel: Ministerstvo dopravy (IČO 66003008)

Popis: IS TP - aplikace pro pro tvorbu a správu prohlídek STK a SME. Jako další služby vede údaje o Historických vozidlech, Plynových prestavbách, udajích typových vozidel (ZTP) a na ne navázaných vozidel (DTP).


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele BRUNTÁL - PORTÁL OBČANA MĚSTA BRUNTÁL
BRUNTÁL - PORTÁL OBČANA MĚSTA BRUNTÁL

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Bruntál (IČO 295892)

Popis: Cílem služby Portál obcana je umožnit obcanum komunikovat s mestským úradem on-line pres internet a minimalizovat tak pocet nutných návštev obcanu na mestském úrade pri vyrizování jednotlivých agend.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Město Kolín
Město Kolín

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Kolín (IČO 235440)

Popis: Portál obcana mesta Kolín


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Letohrad - Portál občana města Letohrad
Letohrad - Portál občana města Letohrad

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Letohrad (IČO 279129)

Popis: Cílem služby Portál obcana je umožnit obcanum komunikovat s mestským úradem on-line pres internet a minimalizovat tak pocet nutných návštev obcanu na mestském úrade pri vyrizování jednotlivých agend


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál občana
Portál občana

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Žďár nad Sázavou (IČO 295841)

Popis: prihlášení k portálu obcana - Techniserv IT


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele code.gov.cz
code.gov.cz

Kvalifikovaný poskytovatel: Ministerstvo vnitra (IČO 7064)

Popis: webový Git repozitár MV pro verejnou správu CR


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_2
Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_2

Kvalifikovaný poskytovatel: Generální finanční ředitelství (IČO 72080043)

Popis: Pro komunikaci s financní správou a k získávání informací z danového rízení slouží danový portál. Obcané jej mohou využívat k elektronickému podání daní z príjmu, dane z pridané hodnoty, dane silnicní a dalších služeb nebo vedení elektronické evidence tržeb (EET). Na webu jsou k dispozici potrebné tiskopisy k daním, které mužete podat napríklad s využitím aplikace EPO.


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele AK Vych & Partners
AK Vych & Partners

Kvalifikovaný poskytovatel: Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o. (IČO 2272032)

Popis: Advokátní kancelár Vych & Partners


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Raiffeisen stavební spořitelna
Raiffeisen stavební spořitelna

Kvalifikovaný poskytovatel: Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (IČO 49241257)

Popis: RSTS vps2


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál NCPeH - PPT
Portál NCPeH - PPT

Kvalifikovaný poskytovatel: Kraj Vysočina (IČO 70890749)

Popis: Portál NCPeH - PPT


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál občana Uherské Hradiště
Portál občana Uherské Hradiště

Kvalifikovaný poskytovatel: Město Uherské Hradiště (IČO 291471)

Popis: Portál obcana Uherské Hradište


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele Portál občana města Opavy
Portál občana města Opavy

Kvalifikovaný poskytovatel: Statutární město Opava (IČO 300535)

Popis: Portál obcana mesta Opavy


Odkaz na další informace Vstoupit

logo kvalifikovaného poskytovatele ÚMČ Praha 13
ÚMČ Praha 13

Kvalifikovaný poskytovatel: Městská část Praha 13 (IČO 241687)

Popis: ÚMC Praha 13


Odkaz na další informace Vstoupit